Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Jaarverslag 2022 ADB Zeeland

Vier mensen aan tafel aan het schrijven

Het afgelopen jaar hebben we ons wederom ingezet om discriminatie in Zeeland tegen te gaan. We behandelden 162 meldingen vanuit verschillende gemeenten, op verschillende maatschappelijke terreinen en met verschillende achtergronden. Ook werkten we hard aan diverse projecten en activiteiten. Lees er alles over in ons jaarverslag:

Jaarverslag 2022 ADB Zeeland