Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Kennissessies dak- en thuisloze lhbti+ jongeren

Vrouw houdt hand vast van een andere vrouw

Op maandag 14 november organiseren ADB Zeeland en Movisie een online kennissessie over dak- en thuisloze lhbti+ jongeren voor hulpverleners, zorgprofessionals en welzijnswerkers. Op 21 november is er een kennissessie voor gemeenten, lhbti+ organisaties en maatschappelijke partners.

De provincie Zeeland vindt het belangrijk dat iedereen in Zeeland open en veilig zichzelf kan zijn. Dat je de vrijheid hebt om te houden van wie je wilt en dat je zichtbaar jezelf kunt zijn. In 2020 heeft Movisie een verkenning en online training gepubliceerd over dak- en thuisloze lhbti+ jongeren. ADB Zeeland heeft naar aanleiding van deze publicatie een behoeftepeiling gedaan onder sociaal professionals en beleidsmedewerkers in Zeeland. Daar kwam uit dat er behoefte was aan meer informatie over dit onderwerp. Vanuit Anti Discriminatie Bureau Zeeland zetten wij ons voor alle dertien Zeeuwse gemeenten in de hele provincie in tegen discriminatie. Movisie ondersteunt Regenbooggemeenten en -provincies in Nederland bij het vormgeven van lokaal lhbti+ beleid.

Programma kennissessie

  • Presentatie van de verkenning ‘Driedubbel kwetsbaar’ door Movisie
  • Presentatie door organisatie uit de praktijk
  • Casussen bespreken
  • Ervaringen en tips uitwisselen

 

Tijd:                            14.00 – 15.30 uur
Locatie:                       Online via Zoom

 

Aanmelden: Je kunt je aanmelden voor de kennissessie door te mailen naar Laura Jak van Movisie via l.jak@movisie.nl

Mocht je vragen hebben dan kun je ook contact opnemen met Laura Jak via l.jak@movisie.nl