Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Training suïcidepreventie

Training suïcidepreventie

Op dinsdag 13 december organiseerde ADB Zeeland in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie een gatekeeperstraining voor vrijwilligers en/of professionals die werken met lhbti+ mensen.

De gatekeepertraining leert je hoe je suïcidale gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training is in 2020 al eerder georganiseerd en bleek een succes. We merken nog steeds dat er belangstelling is om de training te volgen, zeker nu er inmiddels vele nieuwe vrijwilligers werkzaam zijn in de Zeeuwse lhbti+ organisaties! Daarom hebben we besloten om de training nogmaals aan te bieden.

Inhoud van de training
Tijdens de Gatekeeperstraining training leer je:
• Om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
• Met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
• Verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
• Hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

De training is een gespreksvaardighedentraining van die duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de training wordt voldoende ruimte gegeven om te oefenen met gesprekken over het thema suïcide. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

• Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over suïcide
• Het oefenen van gespreksvaardigheden
• Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
• Bespreking van verwijsmogelijkheden

Praktische informatie
Datum: 13 december 2022
Tijdstip: van 13:00 – 17:00 uur
Locatie: Raadszaal gemeente Goes (M.A. De Ruijterlaan 2, Goes)

Kosten: het volgen van de training is kosteloos voor vrijwilligers en professionals die werken met lhbti+ mensen.
Aanmelden is niet meer mogelijk.