Discriminatie melden heeft altijd zin

Discriminatie melden heeft altijd zin

Melden

View this page in English

Ben je gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie?

Via het meldingsformulier kun je een klacht indienen of melding maken van discriminatie. Dit kan ook anoniem. Wanneer je een klacht indient, blijf je betrokken bij vervolgstappen die ADB Zeeland onderneemt. Bij een melding gebeurt dit niet, dan registreren we alleen het door jou gemelde voorval. Omdat het voor onze registratie erg belangrijk is een aantal gegevens van je te hebben, heeft dit formulier enkele verplichte invulvelden. Wij bewaken jouw privacy zorgvuldig. Je gegevens worden nooit doorgegeven, tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Heeft melden zin?

Melden heeft altijd zin. Want alleen als discriminatie gemeld wordt, kan er tegen opgetreden worden. Anti Discriminatie Bureau Zeeland kan je helpen door te bemiddelen met de persoon of organisatie waar je een klacht over hebt. In de meeste gevallen wordt zo een oplossing gevonden. Als het nodig is doet het bureau samen met de melder aangifte bij de politie of dient een verzoek om een oordeel in bij het College voor de Rechten van de Mens. Als je een incident meldt, kan ADB Zeeland je helpen om je recht te halen. Bovendien is jouw melding ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe vaak discriminatie voorkomt en op welke manier. Zo weten we wat er zich afspeelt in de maatschappij en kan er doelgericht beleid ontwikkeld worden om discriminatie te bestrijden.

Kies hoe je wil melden
Over anoniem melden

Als je anoniem meldt, zullen wij de melding alleen
registreren. We kunnen dan meestal geen verdere stappen ondernemen

Je gegevens
Gegevens klacht/melding
Waarover gaat jouw klacht of melding?
Discriminatie op grond van
Wat is er gebeurd?
Omschrijf zo kort en duidelijk mogelijk wat er is gebeurd