Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Vredesweek 2023: (On)vrede en nu?

Getekende duif als symbool van de Vredesweek

Vredesbeweging PAX is er van overtuigd dat iedereen iets voor vrede kan doen. Daarom organiseert PAX ieder jaar in de derde week van september de Vredesweek. Op donderdag 21 september is het de “Internationale Dag van de Vrede” van de Verenigde Naties. De Vredesweek is van 16 t/m 24 september. In de Vredesweek delen we verhalen van moedige mensen in oorlogsgebieden, die ondanks alles toch blijven opstaan voor vrede. Om hun geluid te versterken en om voor hen te bidden. Maar ook om in onze eigen omgeving actief bij te dragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving. 

Het programma van de Vredesweek in Vlissingen en Middelburg is een initiatief van de Ambassade van Vrede op Walcheren gevestigd in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan 310, 4386 CZ Vlissingen. Met medewerking van: Raad van Kerken Middelburg, Raad van Kerken Vlissingen, Walcheren Mozaïek, Anti Discriminatie Bureau Zeeland en Keti Koti Zeeland.

Programma:

 • 16-9-2023 

13.00 uur start Walk of Peace (vanaf 12.30 uur verzamelen). De Vredeswandeling gaat vanaf de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, Vlissingen naar de Wereld Vredesvlam in het Bellamypark.

14.00 uur Opening Vredesweek door burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen en Letty Demmers (Voorzitter Wereld Vredesvlam Vlissingen) bij de Wereld Vredesvlam in het Bellamypark (ter hoogte van nummer 19).

Daarna onder het genot van koffie/thee met elkaar in gesprek in De Herberg, Branderijstraat 3. (Achterkant Sint Jacobskerk).

 • 17-9-2023

10.00 uur Oecumenische Vredesviering, georganiseerd door de Raad van Kerken Vlissingen, met als thema: “Vrede, wie durft?”
Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, Vlissingen.
Voorganger: Ds. W. Alserda. Muzikale medewerking: Myrtle Treurniet (piano en zang) en Jos Vogel (orgel).

 • 19-9-2023

10.00 – 12.00 uur Extra Buurtcafé over de Vredesweek in de ZB, naast Cine City. Na de informatie kunnen plankjes met vredeswensen beschreven worden. Na een wandeling naar de Wereld Vredesvlam worden de vredeswensen daar bevestigd. 

 • 19-9-2023

19.30 uur Themabijeenkomst in het Zeemanshuis van de Mission to Seafarers, Ritthemsestraat 468, Ritthem (Vlissingen Oost). Ds. Pascal Handschin, havendominee in Vlissingen, spreekt over het bewaren van vrede op een schip met een grote diversiteit aan opvarenden. Hoe leef je op een schip in vrede samen met mensen met vaak grote culturele-, godsdienstige- en taalverschillen? 

 • 20-9-2023

9.30 – 11.30 uur Creatieve activiteit voor ouderen in het kader van de Vredesweek in het Molukse wijkcentrum Stichting Mae Uku, Prins Hendrikstraat 35a, Oost-Souburg

 • 20-9-2023

19.30 uur Themagesprek: Picasso over oorlog en vrede in de Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg. Pablo Picasso (1881-1973) heeft rond de Tweede Wereldoorlog duidelijk stelling genomen tegen dictator Franco en daarmee ook tegen Hitler en het fascisme. Na de oorlog werkte hij samen met de Vredesbeweging en schonk zijn vredesduif aan de wereld. Inleider is Ds. Leuny de Kam, zij heeft de woonplaatsen van Picasso in Zuid-Frankrijk bezocht en het nodige achtergrond- en beeldmateriaal verzameld.

 • 21-9-2023

11.00 uur Themabespreking en lunch in De Herberg, Branderijstraat 3, Vlissingen. Hoe gaan wij om met alle onvrede in de samenleving? Staat de democratie onder druk? We gaan met elkaar in gesprek over het thema van de Vredesweek en sluiten af met een lunch. Aanmelden bij Anneloes Steglich: altsteglich@gmail.com of in De Herberg. De bijeenkomst is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

 • 21-9-2023

13.00 -13.30 uur Labyrint-Vredesloop in Park Toorenvliedt in de Stromenwijk, Middelburg. Blijvende vrede begint bij een samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Onder leiding van Tai Chi leraar Vicente Quandt, die ons begeleidt bij oefeningen en bij een ‘vredesdans’. Het Labyrint kan daarna individueel met een eigen Vredeswens of Vredesgedachte gedurende de hele middag gelopen worden.

 • 22-9-2023

15.00 – 17.00 uur Wim Egger vertelt over zijn leven. De schrijver van het boek ”Surinaamse rug, Joodse buik” deelt zijn emoties over de slavernij en de Shoah in het Etty Hillesum Huis, Molenwater 77, Middelburg. Aanmelding bij het Etty Hillesum Huis: info@ettyhillesumhuis.nl toegang € 10,00.

 • 22-9-2023

Gastles over Vrede in groep 7/8 van de basisschool De Omnibus in de Vlissingse wijk Bossenburgh. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het "Lopend vuurtje", een educatief programma over Vrede voor kinderen op de basisschool.

 • 24-9-2023

14.30 uur Walk of Peace langs monumenten uit het slavernijverleden. Verzamelen op het Abdijplein in Middelburg.

15.45 uur Liturgische afsluiting van de Vredesweek in het Stadsklooster aan de Simpelhuisstraat 12 in Middelburg, in aanwezigheid van locoburgemeester Jeroen Louws van Middelburg die de Vredesweek afsluit.