Discriminatie

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Het verhaal van
Renée
Renée

“Toen ik erachter kwam dat er bij ons op school verschil werd gemaakt in de salariëring tussen de mannelijke collega’s en de vrouwelijke collega’s, heb ik dit direct aangekaart. Ik vond dit namelijk onterecht. We bezitten immers allemaal dezelfde bevoegdheid?! Helaas werd hier door zowel de directie als het bestuur niets mee gedaan, waardoor ik mij genoodzaakt voelde om advies te vragen bij het College voor de Rechten van de Mens, toen nog Commissie Gelijke Behandeling (organisatie die onderzoek doet en oordeelt over discriminatie). 

Het College wilde mijn zaak in behandeling nemen maar verwees mij eerst door naar ADB Zeeland. De medewerkers van dit bureau konden mij namelijk helpen met het opstellen van een oordeelaanvraag. 

Ik heb contact opgenomen met ADB Zeeland en meteen gingen medewerkers voor mij aan de slag om alles uit te zoeken en op papier te zetten. De steun van de medewerkers en hun expertise op het gebied van discriminatie hebben mij goed gedaan en dit heeft mij verder geholpen in het hele proces. Uiteindelijk is er in Utrecht een hoorzitting geweest bij het College . Het was spannend maar gelukkig werd ik tijdens de zitting ook ondersteund door een medewerker van ADB Zeeland.

Al met al heeft dit alles tot een positief resultaat geleid voor mij. Het College heeft geoordeeld dat de school zich schuldig heeft gemaakt aan ongelijke behandeling. Hoewel een oordeel van het College meestal wel wordt opgevolgd was dat in mijn situatie niet het geval. Wel heeft de school meer ‘bewustheid’ beloofd voor wat betreft de salariëring tussen mannen en vrouwen. Een jaar later zijn alle betreffende docenten toch in dezelfde functieschaal aangesteld.”